SKAR (YARALI) DOKU

Bir çok sebepten dolayı hasar görmüş dokular normal dokulara nazaran, sertleşmiş ve kan dolaşımı zayıflamış olur. Bu hasar görmüş dokunun ne kadar uzun zaman önce meydana geldiği önemli değildir. Saç ekimi yapılabilme kararını
verebilmemiz için, kan dolaşımı olması yeterlidir. Kan dolaşımı olmayan , yanık , yara, ameliyat izi ve kesi izlerine kesinlikle ekim yapılamaz. Hasar görmüş bu dokular zaten normal dokulara göre daha zayıf bir dolaşıma sahip oldukları için yapılan saç ekiminden % 100 başarı beklenmez. Normal bir dokuda yapılan saç
ekiminde, beklenilen fire oranı %5 civarında iken bu tür skar dokularda bu oran %30 lara kadar çıkabilmektedir. Hatta çok derin olan yanık izlerinde ikinci seans uygulanması dahi gerekebilir.

Operasyona karar verme sürecini anlatacak olursak, öncelikle ekim yapılacak hasarlı dokunun, nasıl meydana geldiğini öğreniyoruz ve olayın üzerinden en az 8 ay geçmiş olmasına dikkat ediyoruz. Sonrasında ise yara, yanık, ameliyat izi yada kesi bölgesinin derinliğini, kan dolaşımı olup olmadığını tespit edip planlamamızı
yapıyoruz. Bu doğrultuda yapılabilinecek maksimum sıklığı hedefleyerek, sorunlu bölgeyi saçlandırıp tamamen kamufle olmasını sağlıyoruz.

Yanlış bir an , bir hata sonucu maruz kaldığınız bu görüntü ile yaşamak zorunda değilsiniz. Kısacası size küçük bir dokunuş yaparak hayatınızda mecbur kaldığınızı düşündüğünüz bu durumdan, sizi kalıcı olarak kurtarıyoruz.