PERKUTAN SAÇ EKİMİ

Perkutan saç ekimi; üç boyutlu iğneler kullanılarak köklerin yerleştirileceği kanalların açılması yöntemidir. Sağladığı en büyük avantaj ise, köklerin üç boyutlu iğneler ile açılan kanallara konulduğu andan itibaren hemen adaptasyon sağlaması, maksimum 12 saat içerisinde de tutunma evresini gerçekleştirmesi ve beslenmeye başlamasıdır.

Diğer tekniklerde , kesi yapılarak kanal açıldığı için , doku ve kılcal damarlarda hasar ve deformasyon, perkutan tekniğine göre daha fazla seviyede olduğundan dolayı, ekilen saçlarda meydana gelebilecek kayıp yaklaşık %15 civarındadır.

Perkutan tekniğinde ise; kesi olmaması , yani silindir şeklinde açılan yuvalar, doku hasarının önüne geçerek, ekilen saçların geri dönüşümünde meydana gelebilecek kaybı minimum seviyelere indirger.